InterUM, het interne detacheringsbureau van de Universiteit Maastricht, brengt door optimale dienstverlening en oprechte betrokkenheid student en werkgever bij elkaar. InterUM biedt daarbij oplossingen op maat; de opdrachtgever wint inzichten van gemotiveerd academisch talent en de student wint waardevolle werkervaring en een nuttig netwerk.

naar de website van Maastricht University

portals
PORTALS

E-FLEXER voor werknemers

Via deze knop kom je in je eigen omgeving van InterUM. Hier vind je bijvoorbeeld je loonslip en/of jaaropgaven en kun je eventueel je digitale werkbriefje invoeren.

E-FLEXER voor werkgevers

Onder deze knop vindt u uw eigen omgeving van InterUM. Hier kunt u bijvoorbeeld digitaal werkbriefjes invoeren.

INFORMATIE

voor werknemers
voor werkgevers

Algemeen

Waar vraag ik een BSN (Burger Service Nummer) aan?

Er zijn 2 mogelijkheden met betrekking tot de aanvraag van een BSN-nummer; 

  • U staat ingeschreven bij een gemeente in Nederland. U kunt op vertoon van uw paspoort een BSN aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U ontvangt het nummer direct. 
  • Bent u grensarbeider, dan dient u het BSN bij de gemeente Heerlen op te halen. U maakt daartoe eerst een afspraak (31-45-5605040). 

Zonder BSN kunnen wij u niet uitbetalen!

Worden er alleen studentenvacatures bij InterUM aangeboden?

Naast studentenvacatures op academisch niveau bemiddelt InterUM ook in vacatures voor secretaresses, receptionistes en administratieve krachten.

Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing?

Ga voor de arbeidsvoorwaarden naar downloads.

Dien ik een zorgverzekering af te sluiten als ik werkzaam ben via InterUM?

Ja, als u werkzaam bent in Nederland dient u hier een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Oriënteer u via http://www.welkezorgverzekering.nl.

Moet ik als buitenlandse werknemer ook een Nederlandse zorgverzekering afsluiten?

Download hier: Informatie zorgverzekering buitenlanders

Uitbetaling

Hoe geef ik mijn gewerkte uren door via E-Flexer?

De handleiding van E-Wub (digitaal werkbriefje) vind je bij downloads.

Wanneer moet ik mijn werkbriefjes aanleveren?

De gewerkte uren dienen uiterlijk de vrijdag voor de uitbetaaldatum via E-Flexer verzonden te zijn naar je supervisor. Bij een te late aanlevering van de briefjes wordt de uitbetaling uitgesteld naar de volgende periode. Je kunt het uitbetaalschema vinden bij downloads.

Ik ben mijn wachtwoord van E-Flexer vergeten

Je kunt zelf een nieuw wachtwoord opvragen via E-Flexer. Ga naar het inlogscherm via de knop E-flexer voor werknemers en klik op "Forgot password". Voer vervolgens je gebruikersnaam of het e-mailadres in dat bekend is bij InterUM en klik op "Request". Je ontvangt nu een e-mail met je gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord dat je na inloggen dient te veranderen.

Op welke periode of datum heeft de uitbetaling betrekking?

De periodeaanduiding op de salarisstrook kan als volgt worden uitgelegd.

Contract met vaste uren: de 4 heeft betrekking op de 4 wekelijkse betaling van InterUM. Het volgende cijfer geeft de periode aan in het kalenderjaar, zie volgend schema. Periodeschema

Contract met flexibele uren: de W en het bijbehorende cijfer geven het weeknummer aan met het aantal gewerkte uren.

Ontvang ik een loonstrook en jaaropgave?

De loonstrook en de jaaropgave kan online via E-Flexer worden ingezien. 
Via een T-biljet van de Belastingdienst kun je eventueel teveel betaalde belasting terugvragen.

Toelichting loonstrook

Hier vind je een uitgebreide toelichting op je loonstrook: Toelichting loonstrook

Waar vind ik het formulier waarmee ik gemaakte (reis)kosten kan declareren?

Dat kun je hier downloaden: Onkostendeclaratieformulier.

Wordt er vakantiegeld uitgekeerd?

Alle werknemers met een contract bij InterUM hebben recht op 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt bij de uitbetaling in mei uitgekeerd. Wanneer het contract eerder eindigt, wordt het opgebouwde vakantiegeld ten laatste 6 weken na de laatste uitbetaling uitgekeerd.

Wanneer vindt de uitbetaling plaats?

De uitbetaling vindt vierwekelijks plaats. Voor het uitbetaalschema: zie downloads.

Verlof

Op hoeveel verlof heb ik recht en wordt dat uitbetaald?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal vaste uren:

Bij een arbeidsovereenkomst met een vastgesteld aantal uren kan onderstaand schema gehanteerd worden voor de verlofberekening. De verlofdagen dienen te worden opgenomen voor het einde van de arbeidsovereenkomst en worden dus niet achteraf uitbetaald. 

Tabel verlofrechten

Download rekentool verlofdagen (xlsx)

Flexibele arbeidsovereenkomst (werkbriefje):

Bij een contract zonder vastgesteld aantal uren bedraagt de omvang van het verlof 10,39% van het totaal aantal daadwerkelijk gewerkte uren gedurende het dienstverband. Een overzicht van dit opgebouwde verlofrecht in euro's is tevens op de salarisstrook te vinden. Openstaand verlofrecht wordt uitgekeerd in de maand december. Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitgekeerd in de maand mei. Het restant verlofrecht en het opgebouwde vakantiegeld wordt bovendien 6 weken na de verwerking van het laatst door InterUM ontvangen urenbriefje uitgekeerd.
Bovenstaand is echter niet van toepassing op werknemers bij wie het verlofrecht is verdisconteerd in het vastgesteld aantal uren.

Ziekte

Waar meld ik me ziek?

In geval van ziekte dienen zowel de werkplek als InterUM vóór 10.00 uur telefonisch op de hoogte gebracht te worden.

Wordt mijn salaris doorbetaald als ik ziek ben?

Indien u een contract met vaste uren heeft, worden de ziekte-uren doorbetaald door InterUM.

In geval van een contract met flexibele uren vraagt InterUM een ziekte-uitkering aan bij het UWV. Er wordt een dagloon bepaald aan de hand van een referte-periode van 1 jaar (12 maanden).

Promoteamers

Wat is het bruto uurloon van een promoteamer?

Klik hier voor een overzicht: uurloon studentmedewerkers.

Waar vind ik het formulier voor het aanvragen van een voorschot op een geplande buitenlandse zakenreis?

Dat kun je hier downloaden: Formulier aanvragen voorschot buitenlandse dienstreis

Overig

Moet ik een adreswijziging door te geven?

Ja, bij een verhuizing dient het nieuwe adres via een mailtje bij InterUM gemeld te worden (ook als je niet meer in dienst bent van InterUM), zodat de jaaropgaaf op het juiste adres wordt bezorgd.

Moet ik mij op de werkplek identificeren?

Op de werkplek moet je je te allen tijde te kunnen identificeren door middel van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.

Hoe stel ik mijn bureau en stoel op de juiste hoogte in?

Download hier: Instelling werkplek

Aanvragen

Hoe werkt de urenregistratie en -facturering?

Er zijn twee scenario's: 

1. Een werknemer tekent met InterUM een arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren per week (Flex 1):

InterUM levert u deze arbeidskracht voor een vastgesteld aantal contracturen. Vierwekelijks vindt facturering van het afgesproken aantal contracturen plaats. Er geldt een proeftijd van 4 weken en de verlofuren dienen nog tijdens de detacheringsperiode opgenomen te worden. Het is overigens mogelijk om incidentele extra uren via een werkbriefje te laten uitbetalen, al dan niet tegen overurentarief. De arbeidskracht krijgt een contract met vaste uren en heeft recht op doorbetaalde verlofdagen en ontvangt in de maand mei en/of aan het einde van het project bij de laatste uitbetaling 8% vakantiegeld. 

2. Een werknemer tekent met InterUM een flexibel arbeidsovereenkomst (Flex 2):

InterUM levert u een arbeidskracht die uitsluitend de gewerkte uren declareert d.m.v. een digitaal werkbriefje. De arbeidskracht krijgt een flexibel contract. In het tarief zijn naast het uurloon ook vakantiegeld, percentages voor vakantiedagen, feestdagen, bijzonder verlof en kort verzuim verrekend. Facturering vindt vierwekelijks plaats op basis van het ingevulde en door u geaccordeerde werkbriefje.

Buitenlandse medewerkers

Kan ik een werknemer van buiten de EU inlenen?


Werknemers van buiten de EU kunnen een arbeidsovereenkomst krijgen bij InterUM. Daartoe dient InterUM eerst een TWV (Tewerkstellingsvergunning) aan te vragen. Studenten kunnen op basis van zo’n vergunning 10 uur per week werken. De procedure van een aanvraag voor studenten duurt ongeveer 3 weken. Van de student zijn de volgende documenten benodigd:
kopie van het paspoort
kopie van de verblijfsvergunning
een bewijs van inschrijving aan Maastricht University of een andere onderwijsinstelling.

Verlof

Hoeveel verlofrechten bouwt een werknemer op?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren per week:

Bij een arbeidsovereenkomst met een vastgesteld aantal uren kan onderstaand schema gehanteerd worden voor de verlofberekening: Tabel verlofrechten.

Flexibele arbeidsovereenkomst:

Bij een contract zonder vastgesteld aantal uren bedraagt de omvang van het verlof 10,39% van het totaal aantal daadwerkelijk gewerkte uren gedurende het dienstverband. Een overzicht van dit opgebouwde verlofrecht in euro's is tevens op de salarisstrook te vinden.

Dit is echter niet van toepassing op werknemers bij wie het verlofrecht is verdisconteerd in het vastgesteld aantal uren of indien in het contract is vastgelegd dat het verlofrecht bij elke salarisuitbetaling bovenop het loon wordt uitgekeerd.

logo-interum

InterUM


Intern detacheringbureau van de Universiteit Maastricht. Wij detacheren werknemers naar alle faculteiten en diensten van de universiteit.

Optimale dienstverlening


De medewerkers van InterUM brengen door optimale dienstverlening en oprechte betrokkenheid student en opdrachtgever bij elkaar.

Kennisintensieve banen


InterUM stelt zich ten doel om studenten zogenaamde kennisintensieve banen aan te bieden, dus banen die passen bij de studie, een netwerk kunnen opleveren en passende werkervaring bieden.

HET TEAM

foto van Joke Waalwijk

Joke Waalwijk

Directie
mail mij
foto van Marion de Vreede

Marion de Vreede

Directie
mail mij
foto van Nicole van Deursen

Nicole van Deursen

Relatiebeheerder
mail mij
foto van Mariëlle Rompen

Mariëlle Rompen

Medewerker surveillanten
mail mij
foto van Madieke Bessems

Madieke Bessems

Juridisch medewerker
mail mij
foto van Gieljom Verhoeven

Gieljom Verhoeven

Intercedent
mail mij
foto van Nadine Jamin

Nadine Jamin

Intercedent
mail mij
foto van Jitske Hamersma

Jitske Hamersma

Intercedent
mail mij