Software Engineer

Wij zoeken 2006685
een enthousiaste .NET software engineer die zich wil inzetten voor het automatiseren van verschillende bedrijfsprocessen. Dit binnen een flexibele, informele en multiculturele omgeving, bij een groot bedrijf maar een klein team waar jij iemand bent en voldoende begeleiding en kansen voor zelfontwikkeling aanwezig zijn.

Je gaat samenwerken met een ervaren .NET software engineer die jou afhankelijk van je wensen en ervaring kan begeleiden. Er is een mogelijkheid om jezelf naar eigen wensen door te ontwikkelen naar bijvoorbeeld een full stack developer of een specialist op een bepaald vlak van software engineering. Binnen dit kleine team zul je je bijdrage leveren aan verschillende projecten ter uitbreiding/verbetering van een bestaande webapplicatie. 

 
Ingangsdatum Omvang
z.s.m 0.8-1 FTE
Duur
1-2 jaar
Taken
 • Verschillende IT projecten
 • Uitbreiding/verbetering van bestaande webapplicatie
Vereisten
 • Je hebt affiniteit met (het merendeel van):
  • C#, .NET, Visual Studio (2015)
  • SQL (MS-SQL)
  • MVC, Identity framework
  • Object oriented programming
  • HTML, Javascript, Git
Bruto uurloon
Schaal 8-9 CAO VSNU
Deel deze vacature
 
Ik wil reageren en
ben nog niet ingeschreven
Ik wil reageren
en ben al ingeschreven

portals
PORTALS

E-FLEXER voor werknemers

Via deze knop kom je in je eigen omgeving van InterUM. Hier vind je bijvoorbeeld je loonslip en/of jaaropgaven en kun je eventueel je digitale werkbriefje invoeren.

BHV-rooster

Via deze knop kom je in je eigen omgeving voor het BHV-rooster.

E-FLEXER voor werkgevers

Onder deze knop vindt u uw eigen omgeving van InterUM. Hier kunt u bijvoorbeeld digitaal werkbriefjes invoeren.

INFORMATIE

voor werknemers
voor werkgevers

Inschrijven

Waar vraag ik een BSN (Burger Service Nummer) aan?

Er zijn 2 mogelijkheden met betrekking tot de aanvraag van een BSN-nummer; 

 • Je staat ingeschreven bij een gemeente in Nederland. Je kunt op vertoon van je paspoort een BSN aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Je ontvangt het nummer direct. 
 • Ben je grensarbeider, dan dien je het BSN bij de gemeente Heerlen op te halen. Je dient hiervoor eerst een afspraak te maken (+31-45-5605040). 

Zonder BSN kunnen wij je salaris niet uitbetalen!

Worden er alleen studentenvacatures bij InterUM aangeboden?

Naast studentenvacatures op academisch niveau bemiddelt InterUM ook in vacatures voor secretaresses, receptionistes en administratieve krachten.

Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing?

Ga voor de arbeidsvoorwaarden naar downloads.

Dien ik een zorgverzekering af te sluiten als ik werkzaam ben via InterUM?

Ja, als je werkzaam bent in Nederland dien je een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Oriënteer je via http://www.welkezorgverzekering.nl.

Moet ik als buitenlandse werknemer ook een Nederlandse zorgverzekering afsluiten?

Download hier: Informatie zorgverzekering buitenlanders

Uitbetaling

Hoe geef ik mijn gewerkte uren door via E-Flexer?

De handleiding van E-Wub (digitaal werkbriefje) vind je bij downloads.

Wanneer moet ik mijn werkbriefjes aanleveren?

De gewerkte uren dienen uiterlijk de vrijdag voor de uitbetaaldatum via E-Flexer verzonden te zijn naar je supervisor. Bij een te late aanlevering van de briefjes wordt de uitbetaling uitgesteld naar de volgende periode. Je kunt het uitbetaalschema vinden bij downloads.

Ik ben mijn wachtwoord van E-Flexer vergeten

Je kunt zelf een nieuw wachtwoord opvragen via E-Flexer. Ga naar het inlogscherm via de knop E-flexer voor werknemers en klik op "Forgot password". Voer vervolgens je gebruikersnaam of het e-mailadres in dat bekend is bij InterUM en klik op "Request". Je ontvangt nu een e-mail met je gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord dat je na inloggen dient te veranderen.

Op welke periode of datum heeft de uitbetaling betrekking?

De periodeaanduiding op de salarisstrook kan als volgt worden uitgelegd.

Contract met vaste uren: de 4 heeft betrekking op de 4 wekelijkse betaling van InterUM. Het volgende cijfer geeft de periode aan in het kalenderjaar, zie volgend schema. Periodeschema

Contract met flexibele uren: de W en het bijbehorende cijfer geven het weeknummer aan met het aantal gewerkte uren.

Ontvang ik een loonstrook en jaaropgave?

De loonstrook en de jaaropgave kan online via E-Flexer worden ingezien. 
Via een T-biljet van de Belastingdienst kun je eventueel teveel betaalde belasting terugvragen.

Toelichting loonstrook

Via deze link vind je een uitgebreide toelichting op je loonstrook. Mocht je na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben, dan kun je deze richten aan bureau@interum.eu. Wij helpen je graag verder!
 

Waar vind ik het formulier waarmee ik gemaakte (reis)kosten kan declareren?

Dat kun je hier downloaden: Onkostendeclaratieformulier.

Wordt er vakantiegeld uitgekeerd?

Alle werknemers met een contract bij InterUM hebben recht op 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt bij de uitbetaling in mei uitgekeerd. Wanneer het contract eerder eindigt, wordt het opgebouwde vakantiegeld ten laatste 6 weken na de laatste uitbetaling uitgekeerd.

Wanneer vindt de uitbetaling plaats?

De uitbetaling vindt vierwekelijks plaats. Voor het uitbetaalschema: zie downloads.

Verlof

Op hoeveel verlof heb ik recht en wordt dat uitbetaald?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal vaste uren:

Bij een arbeidsovereenkomst met een vastgesteld aantal uren kan onderstaand schema gehanteerd worden voor de verlofberekening. De verlofdagen dienen te worden opgenomen voor het einde van de arbeidsovereenkomst en worden dus niet achteraf uitbetaald. 

Verlofrechten UM-medewerkers:

    Tabel verlofrechten

    Download rekentool verlofdagen (xlsx)

Verlofrechten niet-UM medewerkers:

    Tabel verlofrechten

    Download rekentool verlofdagen (xlsx)

Flexibele arbeidsovereenkomst (met digitale werkbriefjes):

Bij een contract zonder vastgesteld aantal uren bedraagt de omvang van het verlof een percentage van het totaal aantal daadwerkelijk gewerkte uren gedurende het dienstverband. Een overzicht van dit opgebouwde verlofrecht in euro's is tevens op de salarisstrook te vinden. Openstaand verlofrecht en de eindejaarsuitkering worden uitgekeerd in de maand december. Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitgekeerd in de maand mei. Het restant verlofrecht en het opgebouwde vakantiegeld en eindejaarsuitkering wordt bovendien 6 weken na de verwerking van het laatst door InterUM ontvangen urenbriefje uitgekeerd.
 

Waar geef ik aan dat ik verlof wil opnemen?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren:
Bij een contract met een vastgesteld aantal uren, dien je het opnemen van verlof af te stemmen met de opdrachtgever. InterUM hoeft hiervan niet op de hoogte te worden gesteld. Desgewenst kan je onderstaande verlofkaart downloaden, zodat je overzichtelijk kunt bijhouden wanneer en hoeveel verlof je tijdens de contractperiode heeft opgenomen. Het verlof wordt niet uitbetaald wanneer dit niet is opgenomen binnen de contractperiode. Download Verlofkaart 2018

Flexibele arbeidsovereenkomst (met digitale werkbriefjes):
Bij een contract waarbij werkbriefjes worden ingevuld kan je het gewenste verlof in het digitale werkbriefje vermelden. De verlofuren worden dan bij de eerstvolgende uitbetaling verrekend. Indien er niet voldoende verlofuren zijn opgebouwd, wordt het volledige saldo aan opgebouwd verlof uitbetaald. Wanneer het verlof niet tussentijds wordt opgenomen, ontvang je het opgebouwde verlof bij de laatste uitbetaling, tezamen met het opgebouwde vakantiegeld.

Ziekte

Waar meld ik me ziek?

In geval van ziekte dienen zowel de werkplek als InterUM vóór 09.30 uur telefonisch op de hoogte gebracht te worden.

Wordt mijn salaris doorbetaald als ik ziek ben?

Indien je een contract met vaste uren hebt, worden de ziekte-uren doorbetaald door InterUM.

Bij een contract met flexibele uren geldt het volgende: word je ziek tijdens de oproepperiode, dan worden de uren doorbetaald. Word je ziek buiten de oproepperiode, dan worden deze uren niet uitbetaald.

Student Ambassadors

Wat is het bruto uurloon van een Student Ambassador?

Klik hier voor een overzicht: uurloon studentmedewerkers.

Moet ik een Nederlandse zorgverzekering hebben?

Informatie over de zorgverzekering vind je hier.

Waar vind ik het formulier voor het aanvragen van een voorschot op een geplande buitenlandse zakenreis?

Dat kun je hier downloaden: Formulier aanvragen voorschot buitenlandse dienstreis

Overig

Moet ik een adreswijziging door te geven?

Ja, bij een verhuizing dient het nieuwe adres via een mailtje bij InterUM gemeld te worden (ook als je niet meer in dienst bent van InterUM).

Moet ik mij op de werkplek identificeren?

Op de werkplek moet je je te allen tijde te kunnen identificeren door middel van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.

Waar vind ik meer informatie over de arbeidsomstandigheden op de werkplek?

Het inwerken en geven van leiding en toezicht op de werkplek gebeurt door de opdrachtgever. Volgens de Arbowet is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van ingehuurde flexkrachten.
InterUM heeft als formeel werkgever de wettelijke taak om flexkrachten te informeren over de functie-eisen die worden gesteld en de risico's die zij lopen op de werkplek.
In dit Arbodocument zetten wij zaken op een rij met betrekking tot de mogelijke risico's die flexkrachten lopen in de uitoefening van administratieve functies.

Waar kan ik terecht als ik een serieuze klacht heb?

Interne klachtenregeling
Het kan gebeuren dat je een serieuze klacht hebt, over ons of over onze dienstverlening. Vervelend. We proberen er in dat geval altijd samen met je uit te komen. In onze interne klachtenregeling vertellen we je over de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klokkenluiden
De wet Huis voor Klokkenluiders biedt werknemers sinds 1 juli 2016 het recht en de verantwoordelijkheid om melding te maken van vermoedens van misstanden of onregelmatigheden binnen de eigen organisatie of de organisatie waar ze zijn gedetacheerd.

'Klokkenluiden' betreft praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, zoals strafbare feiten of een dreiging voor de volksgezondheid.

Een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid wordt in de regel eerst intern aan de orde gesteld (interne melding klokkenluidersregeling). De wet stelt dat de organisatie de gelegenheid wordt gegeven eerst zelf over de (vermoede) misstand of onregelmatigheid te oordelen en zo nodig orde op zaken te stellen.

Als je een misstand of onregelmatigheid wilt melden die valt onder de verantwoordelijkheid van InterUM BV, kun je gebruik maken van de klokkenluidersregeling die InterUM BV heeft vastgesteld. Je treft de regeling hier aan.

Let op! Voor klachten over InterUM die geen misstand of onregelmatigheid met een groot maatschappelijk belang betreffen, dien je de 'gewone' interne klachtenregeling van InterUM BV te gebruiken zoals hierboven omschreven.

Aanvragen

Hoe werkt de urenregistratie en -facturering?

Er zijn twee scenario's: 

1. Een werknemer tekent met InterUM een arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren per week (Flex 1):

InterUM levert u deze arbeidskracht voor een vastgesteld aantal contracturen. Vierwekelijks vindt facturering van het afgesproken aantal contracturen plaats. Er geldt een proeftijd van 4 weken en de verlofuren dienen nog tijdens de detacheringsperiode opgenomen te worden. Het is overigens mogelijk om incidentele extra uren via een werkbriefje te laten uitbetalen, al dan niet tegen overurentarief. De arbeidskracht krijgt een contract met vaste uren en heeft recht op doorbetaalde verlofdagen en ontvangt in de maand mei en/of aan het einde van het project bij de laatste uitbetaling 8% vakantiegeld. 

2. Een werknemer tekent met InterUM een flexibel arbeidsovereenkomst (Flex 2):

InterUM levert u een arbeidskracht die uitsluitend de gewerkte uren declareert d.m.v. een digitaal werkbriefje. De arbeidskracht krijgt een flexibel contract. In het tarief zijn naast het uurloon ook vakantiegeld, percentages voor vakantiedagen, feestdagen, bijzonder verlof en kort verzuim verrekend. Facturering vindt vierwekelijks plaats op basis van het ingevulde en door u geaccordeerde werkbriefje.

Buitenlandse medewerkers

Kan ik een werknemer van buiten de EU inlenen?

Niet iedereen mag zomaar werken in Nederland. Voor mensen buitende EU/EER en Zwitserland gelden speciale regels. Voordat een werknemer van buiten de EU/EER of Zwitserland een arbeidsovereenkomst kan krijgen bij InterUM, dient InterUM eerst een Tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen bij het UWV.

InterUM vraagt uitsluitend TWV's aan voor studenten; dit vanwege de snelprocedure die voor studenten geldt (zie hieronder). Voor alle overige medewerkers gelden andere, omslachtiger, regels (zoals een arbeidsmarktonderzoek).
De procedure van de TWV-aanvraag voor een student kan 2 tot 5 weken duren. Houd hier rekening mee bij het invullen van het aanmeldformulier. U kunt de student pas inzetten zodra de TWV afgegeven is. Voor het aanvragen van de TWV hebben wij de volgende documenten nodig:
- Kopie geldig paspoort
- Kopie geldige verblijfsvergunning
- Bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling van het huidige academisch jaar

Pas als de TWV wordt afgegeven door het UWV, kan de student inzet worden. Er gelden echter enkele voorwaarden aan het werken met een 'student-TWV', namelijk:
- Studenten mogen niet meer dan 16 uur per week werken óf full time in de maanden juni, juli en augustus;
- Er mag enkel gewerkt worden in de periode waarvoor de TWV is afgegeven;
- Zonder TWV mag niet gewerkt worden, ook niet op vrijwillige basis!

Voor studenten uit  de volgende landen hoeft géén TWV aangevraagd  teworden:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxenburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
Kroaten hebben weliswaar geen verblijfsvergunning nodig, echter zijn zij (nog) niet vrij op de arbeidsmarkt. Voor Kroaten dient wel een TWV aangevraagd te worden.

Moet iedere buitenlandse werknemer een Nederlandse zorgverzekering afsluiten?

Voor informatie over het afsluiten van een zorgverzekering voor buitenlandse werknemers vindt u hier een document.

Verlof

Hoeveel verlofrechten bouwt een werknemer op?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren per week:

Bij een arbeidsovereenkomst met een vastgesteld aantal uren kan onderstaand schema gehanteerd worden voor de verlofberekening: Tabel verlofrechten.

Flexibele arbeidsovereenkomst:

Bij een contract zonder vastgesteld aantal uren bedraagt de omvang van het verlof een percentage van het totaal aantal daadwerkelijk gewerkte uren gedurende het dienstverband. Een overzicht van dit opgebouwde verlofrecht in euro's is tevens op de salarisstrook te vinden.

 

Waar houd ik het verlof van een medewerker bij?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren:
Bij een contract met een vastgesteld aantal uren, dient de werknemer het opnemen van verlof af te stemmen met de opdrachtgever. InterUM hoeft hiervan niet op de hoogte te worden gesteld. Desgewenst kunt u onderstaande verlofkaart downloaden, zodat u overzichtelijk kunt bijhouden wanneer en hoeveel verlof er tijdens de contractperiode is opgenomen. Het verlof wordt niet uitbetaald wanneer dit niet is opgenomen binnen de contractperiode. Verlofkaart 2018

Flexibele arbeidsovereenkomst (met digitale werkbriefjes):
Bij een contract waarbij werkbriefjes worden ingevuld kan de werknemer het gewenste verlof op het digitale urenbriefje invoeren. De verlofuren worden dan bij de eerstvolgende uitbetaling verrekend. Indien er niet voldoende verlofuren zijn opgebouwd, wordt het volledige saldo aan opgebouwd verlof uitbetaald. Wanneer het verlof niet tussentijds wordt opgenomen, ontvangt de werknemer het opgebouwde verlof bij de laatste uitbetaling, tezamen met het opgebouwde vakantiegeld.

Overig

Hoe zit het eigenlijk met de identificatieplicht van de detachant?

Op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Loonbelasting is InterUM verplicht om de identiteit van de flexkracht te verifiëren, het identiteitsdocument te bewaren en de flexkracht erop te wijzen dat hij zich op de werkplek moet kunnen identificeren.

U bent als opdrachtgever ook verplicht het originele identiteitsbewijs van de flexkracht te controleren voor aanvang van de werkzaamheden. U mag het identiteitsbewijs van Nederlandse flexkrachten echter niet in uw administratie opslaan; dat doet InterUM.

Ten aanzien van identiteitsbewijzen van niet-Nederlandse flexkrachten ziet de bewaarplicht er anders uit:

 • Flexkracht met niet-EU/EER/Zwitserse nationaliteit:
  • InterUM voorziet u van een kopie van het identiteitsbewijs van de flexkracht, inclusief aangevraagde tewerkstellingsvergunning. Zowel InterUM als uzelf dient deze documenten te verifiëren en in uw administratie te bewaren gedurende 5 jaar.
 • Flexkracht met EU/EER/Zwitserse nationaliteit:
  • U dient zelf een kopie van het identiteitsbewijs van de flexkracht te verkrijgen en in uw administratie te bewaren gedurende 5 jaar. InterUM mag u hier helaas niet in voorzien, maar is wel verplicht om het identiteitsbewijs zelf ook te bewaren.

 

In geval van controle rust er op de opdrachtgever de zorgplicht om de flexkracht in de gelegenheid te stellen te voldoen aan zijn/haar identificatieplicht.

Waar vind ik meer informatie over de arbeidsomstandheden op de werkplek?

Als u met flexkrachten werkt of gaat werken, is het goed te weten hoe de samenwerking met InterUM verloopt en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Zeker als het de veiligheid en gezondheid van de flexkrachten betreft. Daarom zetten wij de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Veiligheid op de werkplek

Flexkrachten werken onder uw toezicht en leiding. Ook de inrichting van de werkplek en de omstandigheden waaronder het werk wordt verricht, worden door u bepaald. Dat maakt u verantwoordelijk voor het werk en de veiligheid op de werkplek. De Arbowet regelt dat de opdrachtgever is aan te merken als werkgever. Indien een flexkracht schade wordt toegebracht, kunt u aansprakelijk worden gesteld.
 
Een passend inwerkprogramma helpt ongevallen te voorkomen. Dit ziet op de inhoud van het werk, maar kan daarnaast ook bestaan uit een rondleiding door het gebouw (incl. vluchtroutes), uitleg over 'wat te doen bij calamiteiten', kennismaken met de preventiemedewerker.
 
Doorgeleidingsplicht: functie-eisen en Arbodocument
 
Uw aansprakelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ontslaat InterUM overigens niet van alle verantwoordelijkheid. InterUM is verplicht om de flexkracht voorafgaand aan de opdracht te informeren over de risico's die hij/zij op de werkplek loopt en over de eisen die aan hem/haar worden gesteld. Voor de juistheid van die informatie is InterUM van u afhankelijk. InterUM heeft hier geen inhoudelijke bemoeienis mee, maar dient de informatie slechts door te geven aan de flexkracht - in de vorm van een Arbodocument - voordat hij bij u aan de slag gaat.
 
InterUM heeft een Arbodocument opgesteld voor de meest voorkomende administratieve functies en stelt dit aan de flexkracht ter beschikking. Indien de omstandigheden in uw organisatie meer of andere informatie vereisen, verzoeken we u ons dit te melden. Op die manier kunnen we de flexkracht voorzien van een passend Arbodocument.
 
Goed werkgeverschap
 
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor naleving van de Arbowet. InterUM baseert haar Arboverplichtingen op de Arbowet (en in geval van externe klanten op de Waadi). Daarom kunnen arbeidsomstandigheden onderwerp zijn van een evaluatiegesprek tussen u en InterUM. Dat versterkt de gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Waar kan ik terecht als ik een serieuze klacht heb?

Interne klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u een serieuze klacht hebt, over ons of over onze dienstverlening. Vervelend. We proberen er in dat geval altijd samen uit te komen. In onze interne klachtenregeling vertellen we u over de manier waarop wij met klachten omgaan.

logo-interum

InterUM


Intern detacheringbureau van de Universiteit Maastricht. Wij detacheren werknemers naar alle faculteiten en diensten van de universiteit.

Optimale dienstverlening


De medewerkers van InterUM brengen door optimale dienstverlening en oprechte betrokkenheid student en opdrachtgever bij elkaar.

Kennisintensieve banen


InterUM stelt zich ten doel om studenten zogenaamde kennisintensieve banen aan te bieden, dus banen die passen bij de studie, een netwerk kunnen opleveren en passende werkervaring bieden.

HET TEAM

foto van Marion de Vreede

Marion de Vreede

Directie
mail mij
foto van Joke Waalwijk

Joke Waalwijk

Directieadviseur
mail mij
foto van Nadine Jamin

Nadine Jamin

Bureaumanager
mail mij
foto van Nicole van Deursen

Nicole van Deursen

Relatiebeheerder
mail mij
foto van Mariëlle Rompen

Mariëlle Rompen

Coördinator surveillantenzaken
mail mij
foto van Yves Franssen

Yves Franssen

Intercedent
mail mij
foto van Rachelle Linssen

Rachelle Linssen

Intercedent
mail mij
foto van Leroy Koch

Leroy Koch

Intercedent
mail mij
foto van Courtney Kemmer

Courtney Kemmer

Intercedent
mail mij