Onderzoeksassistent

Wij zoeken 2007083
een enthousiaste, gemotiveerde student om te ondersteunen bij onderzoek op het gebied van onderwijsontwikkeling van de Universiteit Maastricht.

Je komt hierbij terecht in een breed geörienteerd team om te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit van UM. Denk dan aan onderwerp als het gebruik van AI bij leren en onderwijzen, curriculumontwikkeling en PBL bij STEM-studies. Je zult het team ondersteunen bij een breed scala aan onderzoekstaken. 

De functie geeft jou een geweldige kans om onderdeel te zijn van een leuk, creatief en dynamisch team, en om ervaring op te doen met het uitvoeren van onderzoek. Daarnaast leer je van en werk je samen met het onderwijzend personeel met een passie voor het innoveren en verbeteren van de onderwijskwaliteit van Maastricht University.

De aanstelling is in eerste voor 1 jaar, met kans op verlenging.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan even contact op met Leroy Koch via 043 388 2688 of bureau@interum.umholding.nl
Ingangsdatum Omvang
01-12-2023 6-12 uren per week
Duur
01-12-2024
Taken
 • Literatuuronderzoek;
 • Interviews afnemen;
 • Focusgroepen organiseren;
 • Data-analyse (kwantitatief en kwalitatief);
 • Verslagen schrijven; en
 • Onderzoekscommunicatie.
Vereisten
 • Je studeert aan Maastricht University (bij voorkeur een Masteropleiding);
 • Je kunt kritisch denken;
 • Je kunt goed reflecteren;
 • Je hebt goede interpersoonlijke vaardigheden, m.a.w.:
  • Je kunt goed luisteren;
  • Je kunt goed doorvragen; en
  • Je hebt goede sociale vaardigheden
 • Je kunt professioneel communiceren;
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
 • Je hebt goede vaardigheden op het gebied van het uitvoeren van onderzoek; en
 • Je kunt goed omgaan met software en tools die hiervoor wordt gebruikt (zoals bijvoorbeeld SPSS).
Bruto uurloon
schaal 6 cao-NU
Deel deze vacature
 
Ik wil reageren en
ben nog niet ingeschreven
Ik wil reageren
en ben al ingeschreven

portals
PORTALS

InterUM Konnekt voor werknemers

Via deze knop kom je in je eigen omgeving van InterUM. Hier vind je bijvoorbeeld je loonslip en/of jaaropgaven en kun je eventueel je digitale werkbriefje invoeren.

BHV rooster

Via deze knop kom je in je eigen omgeving voor het BHV rooster. 

InterUM Konnekt voor werkgevers

Onder deze knop vindt u uw eigen omgeving van InterUM. Hier kunt u bijvoorbeeld digitaal werkbriefjes invoeren en uw facturen inzien en downloaden.

INFORMATIE

voor werknemers
voor werkgevers

Inschrijven

Waar vraag ik een BSN (Burger Service Nummer) aan?

Er zijn 2 mogelijkheden met betrekking tot de aanvraag van een BSN-nummer; 

 • Je staat ingeschreven bij een gemeente in Nederland. Je kunt op vertoon van je paspoort een BSN aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Je ontvangt het nummer direct. 
 • Ben je grensarbeider, dan dien je het BSN bij de gemeente Heerlen op te halen. Je dient hiervoor eerst een afspraak te maken (+31-45-5605040). 

Zonder BSN kunnen wij je salaris niet uitbetalen!

Worden er alleen studentenvacatures bij InterUM aangeboden?

Naast studentenvacatures op academisch niveau bemiddelt InterUM ook in vacatures voor secretaresses, receptionistes en administratieve krachten.

Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing?

Voor al onze werknemers gelden de arbeidsvoorwaarden van InterUM. Ga voor deze arbeidsvoorwaarden naar downloads.

Daarnaast gelden de arbeidsvoorwaarden van de inlener:

Arbeidsvoorwaarden Maastricht University:
De arbeidsvoorwaarden van Maastricht University zijn vastgesteld in de cao-NU. Daarnaast heeft UM een aantal additionele arbeidsvoorwaarden die terug zijn te vinden op hun intranet.
 

Dien ik een zorgverzekering af te sluiten als ik werkzaam ben via InterUM?

Ja, iedereen die in Nederland werkzaam is, dient een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Orienteer je via deze site.

Voor meer informatie kun je het volgende bestand bekijken: Informatie zorgverzekering buitenlandse werknemers

Uitbetaling

Hoe geef ik mijn gewerkte uren door via InterUM?

De handleiding van InterUM Konnekt vind je bij downloads.

Wanneer moet ik mijn werkbriefjes aanleveren?

De gewerkte uren dienen uiterlijk de vrijdag voor de uitbetaaldatum via InterUM Konnekt verzonden te zijn naar je supervisor. Bij een te late aanlevering van de briefjes wordt de uitbetaling uitgesteld naar de volgende periode. Je kunt het uitbetaalschema vinden bij downloads.

Ik ben mijn wachtwoord van InterUM Konnekt vergeten

Je kunt zelf een nieuw wachtwoord opvragen via InterUM Konnekt. Ga naar het inlogscherm via de knop InterUM Konnekt voor werknemers en klik op "Reset password". Voer vervolgens je gebruikersnaam of het e-mailadres in dat bekend is bij InterUM. Je ontvangt nu een e-mail met je gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord dat je na inloggen dient te veranderen.

Op welke periode of datum heeft de uitbetaling betrekking?

De periodeaanduiding op de salarisstrook kan als volgt worden uitgelegd.

Contract met vaste uren: de 4 heeft betrekking op de 4 wekelijkse betaling van InterUM. Het volgende cijfer geeft de periode aan in het kalenderjaar, zie volgend schema. Periodeschema

Contract met flexibele uren: de W en het bijbehorende cijfer geven het weeknummer aan met het aantal gewerkte uren.

Ontvang ik een loonstrook en jaaropgave?

De loonstrook en de jaaropgave kan online via InterUM Konnekt worden ingezien. 
Online of met de app van de Belastingdienst kun je checken of je belasting kunt terugvragen.

Toelichting salarisspecificatie

Bij downloads vind je een uitgebreide toelichting op je loonstrook. Mocht je na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben, dan kun je deze richten aan bureau@interum.umholding.nl
 

Waar vind ik het formulier waarmee ik gemaakte (reis)kosten kan declareren?

Dat kun je hier downloaden.

Waar vind ik het formulier voor het aanvragen van een voorschot op een geplande buitenlandse zakenreis?

Dat kun je hier downloaden: Formulier aanvragen voorschot buitenlandse dienstreis

Wordt er vakantiegeld uitgekeerd?

Alle werknemers met een contract bij InterUM hebben recht op 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt bij de uitbetaling in mei uitgekeerd.

Wanneer het contract eerder eindigt, wordt het opgebouwde vakantiegeld ten laatste 6 weken na de laatste uitbetaling, bij de eerste daarop volgende uitbetaling, uitgekeerd.

Heb ik recht op een toeslag voor onregelmatige werktijden?

In de arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht is een werktijdenregeling van toepassing. Hierin is vastegelegd dat werknemers die buiten de bedrijfstijden van de Universiteit om arbeid verrichten, recht hebben op een toeslag over de gewerkte uren.

De bedrijfstijden zijn als volgt:

 • maandag t/m vrijdag tussen 08.00h en 22.00u;
 • zaterdag tussen 08.00u en 16.00h.

Bij arbeid buiten bovenstaande tijden geldt een toeslag van 140%. Op zon- en feestdagen betreft 175%.

De volgende groepen werknemers vormen, indien zij op of na 1-11-2022 in dienst zijn getreden, een uitzondering op deze regel en krijgen geen toeslag over de gewerkte uren:

 • sportdocenten;
 • helpdeskmedewerkers;
 • studentmedewerkers;
 • werknemers die een balie- of publieksdienst vervullen bij de Universiteitsbibliotheek; en
 • werknemers die een baliedienst vervullen bij UM Sport.

Wanneer vindt de uitbetaling plaats?

De uitbetaling vindt vierwekelijks plaats. Voor het uitbetaalschema: zie downloads.

Loonbelasting

Wijziging loonheffingskorting per 01-01-2019
 
Loonbelasting afhankelijk van woonland
Met ingang van 1 januari 2019 komen niet meer alle werknemers automatisch in aanmerking voor de volledige heffingskortingen: de heffingskorting die een werknemer krijgt, wordt afhankelijk van het land waarvan hij inwoner is.

Loonheffingskorting
Bij de vaststelling van het op uw salaris in te houden bedrag aan belasting houdt InterUM rekening met de zogenaamde loonheffingskorting. Die zorgt ervoor dat u minder belasting hoeft te betalen. Die loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
Er is met ingang van 2019 wat betreft de loonbelasting sprake van drie verschillende groepen werknemers:
    Werknemers die inwoner zijn van Nederland; volledige heffingskorting (dus zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting)

    Werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba; uitsluitend recht op arbeidskorting en niet meer de algemene heffingskorting

    Werknemers die inwoner zijn van een ander land dan de eerdergenoemde; geen heffingskorting

Werknemers uit groep 2 en 3 hebben dus minder recht op korting en zullen méér loonbelasting betalen dan in voorgaande jaren.
De bij InterUM geregistreerde woonplaats is uitgangspunt voor het vaststellen van de heffingskorting. Zorg ervoor dat altijd uw juiste woonadres bij ons bekend is. 
 

 
 

Verlof

Op hoeveel verlof heb ik recht en wordt dat uitbetaald?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal vaste uren:

Bij een arbeidsovereenkomst met een vastgesteld aantal uren kan onderstaand schema gehanteerd worden voor de verlofberekening. De verlofdagen dienen te worden opgenomen voor het einde van de arbeidsovereenkomst en worden dus niet achteraf uitbetaald.

    Download rekentool verlofdagen (xlsx)

Flexibele arbeidsovereenkomst (met digitale werkbriefjes):

Bij een contract zonder vastgesteld aantal uren bedraagt de omvang van het verlof een percentage van het totaal aantal daadwerkelijk gewerkte uren gedurende het dienstverband. Een overzicht van dit opgebouwde verlofrecht in euro's is tevens op de salarisstrook te vinden. Openstaand verlofrecht en de eindejaarsuitkering worden uitgekeerd in de maand december. Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitgekeerd in de maand mei. Het restant verlofrecht en het opgebouwde vakantiegeld en eindejaarsuitkering wordt bovendien 6 weken na de verwerking van het laatst door InterUM ontvangen urenbriefje uitgekeerd.

Waar geef ik aan dat ik verlof wil opnemen?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren:
Bij een contract met een vastgesteld aantal uren, dien je het opnemen van verlof af te stemmen met de opdrachtgever. InterUM hoeft hiervan niet op de hoogte te worden gesteld. Desgewenst kan je onderstaande verlofkaart downloaden, zodat je overzichtelijk kunt bijhouden wanneer en hoeveel verlof je tijdens de contractperiode heeft opgenomen. Het verlof wordt niet uitbetaald wanneer dit niet is opgenomen binnen de contractperiode. Download Verlofkaart 2023

Flexibele arbeidsovereenkomst (met digitale werkbriefjes):
Bij een contract waarbij werkbriefjes worden ingevuld kan je het gewenste verlof in het digitale werkbriefje vermelden. De verlofuren worden dan bij de eerstvolgende uitbetaling verrekend. Indien er niet voldoende verlofuren zijn opgebouwd, wordt het volledige saldo aan opgebouwd verlof uitbetaald. Wanneer het verlof niet tussentijds wordt opgenomen, ontvang je het opgebouwde verlof bij de laatste uitbetaling, tezamen met het opgebouwde vakantiegeld.

Ziekte

Wat moet ik doen als ik tijdens mijn dienstverband ziek ben?

In geval van ziekte dienen zowel de werkplek als InterUM vóór 09.30 uur telefonisch op de hoogte gebracht te worden. 

Zie het gelinkte document voor een uitgebreider beschrijving van ons verzuimprotocol.

Overig

Moet ik een adreswijziging doorgeven?

Ja, bij een verhuizing dient het nieuwe adres via een mailtje bij InterUM gemeld te worden (ook als je niet meer in dienst bent van InterUM).

Moet ik mij op de werkplek identificeren?

Op de werkplek moet je je te allen tijde kunnen identificeren door middel van een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.

Hoe ga ik op een verantwoordelijke manier om met de computer op mijn werkplek?

Zie voor meer informatie ons gebruikersreglement computer- en netwerkgebruik.
 

Waar kan ik terecht als ik een serieuze klacht heb?

Interne klachtenregeling
Het kan gebeuren dat je een serieuze klacht hebt, over ons of over onze dienstverlening. Vervelend. We proberen er in dat geval altijd samen met je uit te komen. In onze interne klachtenregeling vertellen we je over de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klokkenluiden
De wet Huis voor Klokkenluiders biedt werknemers sinds 1 juli 2016 het recht en de verantwoordelijkheid om melding te maken van vermoedens van misstanden of onregelmatigheden binnen de eigen organisatie of de organisatie waar ze zijn gedetacheerd.

'Klokkenluiden' betreft praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, zoals strafbare feiten of een dreiging voor de volksgezondheid.

Een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid wordt in de regel eerst intern aan de orde gesteld (interne melding klokkenluidersregeling). De wet stelt dat de organisatie de gelegenheid wordt gegeven eerst zelf over de (vermoede) misstand of onregelmatigheid te oordelen en zo nodig orde op zaken te stellen.

Als je een misstand of onregelmatigheid wilt melden die valt onder de verantwoordelijkheid van InterUM BV, kun je gebruik maken van de klokkenluidersregeling die InterUM BV heeft vastgesteld. Je treft de regeling hier aan.

Let op! Voor klachten over InterUM die geen misstand of onregelmatigheid met een groot maatschappelijk belang betreffen, dien je de 'gewone' interne klachtenregeling van InterUM BV te gebruiken zoals hierboven omschreven.

Waar vind ik meer informatie over de arbeidsomstandigheden op de werkplek?

Het inwerken en geven van leiding en toezicht op de werkplek gebeurt door de opdrachtgever. Volgens de Arbowet is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van ingehuurde flexkrachten.
InterUM heeft als formeel werkgever de wettelijke taak om flexkrachten te informeren over de functie-eisen die worden gesteld en de risico's die zij lopen op de werkplek.
In dit Arbodocument zetten wij zaken op een rij met betrekking tot de mogelijke risico's die flexkrachten lopen in de uitoefening van administratieve functies.

Bouw ik pensioen op via mijn werkzaamheden bij InterUM?

Vanaf 01-01-2021 bouwen medewerkers van InterUM een pensioen op via pensioenverzekeraar a.s.r. Doenpensioen.

Zie voor meer informatie deze memo.

Aanvragen

Hoe werkt de urenregistratie en -facturering?

Er zijn twee scenario's: 

1. Een werknemer tekent met InterUM een arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren per week (Flex 1):

InterUM levert u deze arbeidskracht voor een vastgesteld aantal contracturen. Vierwekelijks vindt facturering van het afgesproken aantal contracturen plaats. Er geldt een proeftijd van één maand en de verlofuren dienen nog tijdens de detacheringsperiode opgenomen te worden. Het is overigens mogelijk om incidentele extra uren via een werkbriefje te laten uitbetalen, al dan niet tegen overurentarief. De arbeidskracht krijgt een contract met vaste uren en heeft recht op doorbetaalde verlofdagen en ontvangt in de maand mei en/of aan het einde van het project bij de laatste uitbetaling 8% vakantiegeld. 

2. Een werknemer tekent met InterUM een flexibel arbeidsovereenkomst (Flex 2):

InterUM levert u een arbeidskracht die uitsluitend de gewerkte uren declareert d.m.v. een digitaal werkbriefje. De arbeidskracht krijgt een flexibel contract. In het tarief zijn naast het uurloon ook vakantiegeld, percentages voor vakantiedagen, feestdagen, bijzonder verlof en kort verzuim verrekend. Facturering vindt vierwekelijks plaats op basis van het ingevulde en door u geaccordeerde werkbriefje.

Facturen kunt u inzien en downloaden via ons online portal InterUM Konnekt.

Buitenlandse medewerkers

Kan ik een werknemer van buiten de EU inlenen?

Niet iedereen mag zomaar werken in Nederland. Voor mensen buitende EU/EER en Zwitserland gelden speciale regels. Voordat een werknemer van buiten de EU/EER of Zwitserland een arbeidsovereenkomst kan krijgen bij InterUM, dient InterUM eerst een Tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen bij het UWV. De kosten voor het aanvragen van een TWV zijn 100 euro.

InterUM vraagt uitsluitend TWV's aan voor studenten; dit vanwege de snelprocedure die voor studenten geldt (zie hieronder). Voor alle overige medewerkers gelden andere, omslachtiger, regels (zoals een arbeidsmarktonderzoek).

De procedure van de TWV-aanvraag voor een student kan 2 tot 5 weken duren. Houd hier rekening mee bij het invullen van het aanmeldformulier. U kunt de student pas inzetten zodra de TWV afgegeven is.

Voor het aanvragen van de TWV hebben wij de volgende documenten nodig:
- Kopie geldig paspoort
- Kopie geldige verblijfsvergunning

Pas als de TWV wordt afgegeven door het UWV, kan de student inzet worden. Er gelden echter enkele voorwaarden aan het werken met een 'student-TWV', namelijk:
- Studenten mogen niet meer dan 16 uur per week werken óf full time uitsluitend in de maanden juni, juli en augustus;
- Er mag enkel gewerkt worden in de periode waarvoor de TWV is afgegeven;
- Zonder TWV mag niet gewerkt worden, ook niet op vrijwillige basis!

Voor studenten uit  de volgende landen hoeft géén TWV aangevraagd  te worden:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland,Litouwen, Luxenburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Ijsland, Liechtenstein,Noorwegen, Zweden, Zwitserland.
 

Moet iedere buitenlandse werknemer een Nederlandse zorgverzekering afsluiten?

Voor informatie over het afsluiten van een zorgverzekering voor buitenlandse werknemers vindt u hier een document.

Verlof

Hoeveel verlofrechten bouwt een werknemer op?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren per week:

Bij een arbeidsovereenkomst met een vastgesteld aantal uren kan onderstaand schema gehanteerd worden voor de verlofberekening: Tabel verlofrechten.

Flexibele arbeidsovereenkomst:

Bij een contract zonder vastgesteld aantal uren bedraagt de omvang van het verlof een percentage van het totaal aantal daadwerkelijk gewerkte uren gedurende het dienstverband. Een overzicht van dit opgebouwde verlofrecht in euro's is tevens op de salarisstrook te vinden.

 

Waar houd ik het verlof van een medewerker bij?

Arbeidsovereenkomst met vastgesteld aantal uren:
Bij een contract met een vastgesteld aantal uren, dient de werknemer het opnemen van verlof af te stemmen met de opdrachtgever. InterUM hoeft hiervan niet op de hoogte te worden gesteld. Desgewenst kunt u onderstaande verlofkaart downloaden, zodat u overzichtelijk kunt bijhouden wanneer en hoeveel verlof er tijdens de contractperiode is opgenomen. Het verlof wordt niet uitbetaald wanneer dit niet is opgenomen binnen de contractperiode. U kunt dit met uw werknemer bijhouden aan hand van deze verlofkaart.

Flexibele arbeidsovereenkomst (met digitale werkbriefjes):
Bij een contract waarbij werkbriefjes worden ingevuld kan de werknemer het gewenste verlof op het digitale urenbriefje invoeren. De verlofuren worden dan bij de eerstvolgende uitbetaling verrekend. Indien er niet voldoende verlofuren zijn opgebouwd, wordt het volledige saldo aan opgebouwd verlof uitbetaald. Wanneer het verlof niet tussentijds wordt opgenomen, ontvangt de werknemer het opgebouwde verlof bij de laatste uitbetaling, tezamen met het opgebouwde vakantiegeld.

Overig

Hoe zit het eigenlijk met de identificatieplicht van de detachant?

Op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de Loonbelasting is InterUM verplicht om de identiteit van de flexkracht te verifiëren, het identiteitsdocument te bewaren en de flexkracht erop te wijzen dat hij zich op de werkplek moet kunnen identificeren.

U bent als opdrachtgever ook verplicht het originele identiteitsbewijs van de flexkracht te controleren voor aanvang van de werkzaamheden. U mag het identiteitsbewijs van Nederlandse flexkrachten echter niet in uw administratie opslaan; dat doet InterUM.

Ten aanzien van identiteitsbewijzen van niet-Nederlandse flexkrachten ziet de bewaarplicht er anders uit:

 • Flexkracht met niet-EU/EER/Zwitserse nationaliteit:
  • InterUM voorziet u van een kopie van het identiteitsbewijs van de flexkracht, inclusief aangevraagde tewerkstellingsvergunning. Zowel InterUM als uzelf dient deze documenten te verifiëren en in uw administratie te bewaren gedurende 5 jaar.
 • Flexkracht met EU/EER/Zwitserse nationaliteit:
  • U dient zelf een kopie van het identiteitsbewijs van de flexkracht te verkrijgen en in uw administratie te bewaren gedurende 5 jaar. InterUM mag u hier helaas niet in voorzien, maar is wel verplicht om het identiteitsbewijs zelf ook te bewaren.

 

In geval van controle rust er op de opdrachtgever de zorgplicht om de flexkracht in de gelegenheid te stellen te voldoen aan zijn/haar identificatieplicht.

Waar vind ik meer informatie over de arbeidsomstandheden op de werkplek?

Als u met flexkrachten werkt of gaat werken, is het goed te weten hoe de samenwerking met InterUM verloopt en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Zeker als het de veiligheid en gezondheid van de flexkrachten betreft. Daarom zetten wij de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Veiligheid op de werkplek

Flexkrachten werken onder uw toezicht en leiding. Ook de inrichting van de werkplek en de omstandigheden waaronder het werk wordt verricht, worden door u bepaald. Dat maakt u verantwoordelijk voor het werk en de veiligheid op de werkplek. De Arbowet regelt dat de opdrachtgever is aan te merken als werkgever. Indien een flexkracht schade wordt toegebracht, kunt u aansprakelijk worden gesteld.
 
Een passend inwerkprogramma helpt ongevallen te voorkomen. Dit ziet op de inhoud van het werk, maar kan daarnaast ook bestaan uit een rondleiding door het gebouw (incl. vluchtroutes), uitleg over 'wat te doen bij calamiteiten', kennismaken met de preventiemedewerker.
 
Doorgeleidingsplicht: functie-eisen en Arbodocument
 
Uw aansprakelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ontslaat InterUM overigens niet van alle verantwoordelijkheid. InterUM is verplicht om de flexkracht voorafgaand aan de opdracht te informeren over de risico's die hij/zij op de werkplek loopt en over de eisen die aan hem/haar worden gesteld. Voor de juistheid van die informatie is InterUM van u afhankelijk. InterUM heeft hier geen inhoudelijke bemoeienis mee, maar dient de informatie slechts door te geven aan de flexkracht - in de vorm van een Arbodocument - voordat hij bij u aan de slag gaat.
 
InterUM heeft een Arbodocument opgesteld voor de meest voorkomende administratieve functies en stelt dit aan de flexkracht ter beschikking. Indien de omstandigheden in uw organisatie meer of andere informatie vereisen, verzoeken we u ons dit te melden. Op die manier kunnen we de flexkracht voorzien van een passend Arbodocument.
 
Goed werkgeverschap
 
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor naleving van de Arbowet. InterUM baseert haar Arboverplichtingen op de Arbowet. Daarom kunnen arbeidsomstandigheden onderwerp zijn van een evaluatiegesprek tussen u en InterUM. Dat versterkt de gedeelde verantwoordelijkheid.

 

Waar kan ik terecht als ik een serieuze klacht heb?

Interne klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u een serieuze klacht hebt, over ons of over onze dienstverlening. Vervelend. We proberen er in dat geval altijd samen uit te komen. In onze interne klachtenregeling vertellen we u over de manier waarop wij met klachten omgaan.

logo-interum

InterUM


Intern detacheringbureau van de Universiteit Maastricht. Wij detacheren werknemers naar alle faculteiten en diensten van de universiteit.

Optimale dienstverlening


De medewerkers van InterUM brengen door optimale dienstverlening en oprechte betrokkenheid student en opdrachtgever bij elkaar.

Kennisintensieve banen


InterUM stelt zich ten doel om studenten zogenaamde kennisintensieve banen aan te bieden, dus banen die passen bij de studie, een netwerk kunnen opleveren en passende werkervaring bieden.

HET TEAM

foto van Marion de Vreede

Marion de Vreede

Directie
mail mij
foto van Nadine Jamin

Nadine Jamin

Bureaumanager
mail mij
foto van Mariëlle Rompen

Mariëlle Rompen

Coördinator surveillantenzaken
mail mij
foto van Rachelle Linssen

Rachelle Linssen

Staffing consultant
mail mij
foto van Leroy Koch

Leroy Koch

Staffing consultant
mail mij
foto van Koen Smit

Koen Smit

Staffing consultant
mail mij
foto van Guusje Oomen

Guusje Oomen

Staffing consultant
mail mij